Invloedstijlen

Het uitoefenen van invloed, in wisselen tussen invloedstijlen, het bereiken van je doel in een discussie of een gesprek met een ander, is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen boeken van succes. Het uitoefenen van invloed kun je op een effectieve en op een minder effectieve manier doen. Je kunt een ander op verschillende manieren, in verschillende stijlen, beïnvloeden.
Download hier:

Invloedstijlen

We onderscheiden in totaal vier invloedstijlen. Op zich is er geen sprake van effectieve of van niet effectieve stijlen. Elke stijl heeft zijn specifieke karakter en zijn specifieke effect. Elke stijl dient een specifiek doel. Hieronder vind je eerst een overzicht van de stijlen en daarna een beschrijving van iedere stijl afzonderlijk. Het gebruik van de stijlen komt neer op het gebruiken van je persoonlijke kracht of energie. We onderscheiden twee richtingen die je aan het gebruik van je energie kunt geven:

  • Tegen bewegen of duwen: zijn gesloten of competitieve stijlen. Het zijn stijlen waarbij je je eigen doel, je eigenbelang, je eigen mening of je eigen opvatting op de eerste plaats zet.
  • Meebewegen of trekken: zijn open of coöperatieve stijlen. Ze zijn gericht op het stimuleren van de ander of op het aansluiten bij de mening, de beleving, de belangen of de gevoelens van de ander.

cultuur van invloedstijlen