Organisaties die klantgericht werken presteren beter……

Klantgericht werken is cruciaal. Klanten komen graag terug en bevelen liefst een organisatie aan die de klant echt centraal stelt. Medewerkers werken liever in een organisatie die klantgericht werkt en gaan dan met meer trots en plezier naar hun werk. Een vicieuze cirkel, maar hoe kom je daar in?

Wij realiseren cultuurprogramma’s en trainingen klantvriendelijkheid waarin we medewerkers echt naar hun klanten laten kijken. Wat hebben klanten nodig? Waar worden ze blij van? Hoe kunnen we klantgericht werken en klantgericht handelen en een wow-effect creëren? Medewerkers weten vaak wel hoe hun klanten benaderd willen worden, maar zitten vast in routines (zo doen we het altijd) regeltjes en procedures (zo werkt dat nu eenmaal) of in verkeerde aannames (iedereen moet om 12 uur eten).

De Roos & Spetters kijkt met medewerkers echt naar de klant en brengt medewerkers en organisaties in beweging om nog klantgerichter te gaan werken. We laten de medewerker scoren en dat leidt tot concrete verbetering van klantgericht werken op lange en korte termijn.

Onze kracht: we spreken de taal van uw medewerkers en vergroten hun plezier in klantgericht werken. We maken graag een programma op maat voor u.

Wilt u ook de klantgerichtheid van uw organisatie verbeteren?  contact