Victas, centrum voor verslavingszorg

Victas, centrum voor verslavingszorg, lanceerde in 2013 het Cliënt Contact Centrum (CCC). Het CCC is het aanspreekpunt voor de cliënt en de verwijzer en speelt een belangrijke rol de hele organisatie. Het is een belangrijke pijler in de ambitie van Victas: transparante, betaalbare en planbare zorg.

Het team is ingemiddels ingewerkt en functioneert goed. Om goed te blijven én zich blijvend te verbeteren, ontwikkelde De Roos & Spetters op verzoek van Victas een trainingsprogramma. Doel van dit programma: als team 100% op één lijn komen, het zelfoplossend vermogen van het team verder vergroten, een stap te zetten naar een aanspreekcultuur, oefenen in lastige gesprekken en bouwen aan een nog hechter team.

Het programma bestaat uit een startbijeenkomst, gevolgd door vijf workshops. Werkvormen die worden ingezet in dit programma zijn o.a. regietheater en oefenen met een acteur. De trainers zorgen voor een veilige omgeving, waarin deelnemers kunnen leren van elkaar en inzicht krijgen in het eigen gedrag. Zij ontvangen bovendien handvatten om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.