Focussen op goed en nog beter

‘U krijgt nooit het gewenste gedrag door op het ongewenste gedrag te focussen.’

De Roos & Spetters werkt vanuit de kracht en het talent van de medewerker. Wij geloven dat het effectiever is de focus te leggen op wat iemand goed kan, in plaats van te focussen op wat iemand minder goed kan. Als talenten worden ingezet, boeken medewerkers succes en ontvangen zij complimenten. Dat geeft hen energie en motiveert om het succesvolle gedrag te herhalen. Medewerkers komen en blijven in beweging.

Samen met u bundelen wij de krachten. Samen inspireren wij uw medewerkers, benutten de aanwezige talenten, bepalen de focuspunten, gaan doelgericht aan de slag en focussen op het borgen en vasthouden van de bereikte resultaten. Op maat gemaakt en afgestemd op uw organisatie en uw medewerkers. Lees meer over onze programma’s Cultuurverandering in dienstverlening, Gastvrijheid in de zorg en Klantgerichte organisaties.

De kracht van De Roos & Spetters is het in beweging brengen van medewerkers, teams en organisaties. Wij laten hen scoren. Bij veel cultuur- en organisatieveranderingen hebben wij inmiddels talent blijvend in beweging gebracht. Onze kracht? Wij spreken de taal van uw medewerkers. Wilt u ook uw organisatie in beweging brengen?

Gastvrijheid in de zorg